Archive for the ‘Jeg tilbyder’ Category

Foredrag

tirsdag, februar 3rd, 2015

Et oplevelsesorienteret foredrag v/ Elizabeth Mroz, hvor du både kan høre om, hvad spirituel kropsterapi er, indgå i dialog og selv prøve enkle kropslige øvelsers virkning.

Hvad er spirituel kropsterapi?

er det en dans i skyerne?
er det en centreret kampsport?
er det en healingsmassage?
eller måske bare nærværets terapi?

Hvad kan man få ud af det?

kan det bruges til at få mere ro, energi og indre styrke?
kan det bruges til at få mere selvindsigt og indre transformation?
kan det bruges til at mærke, rumme, acceptere og udtrykke det, der er?
eller måske bare til at være den, man er?

Jeg vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende tematikker og spørgsmål til foredraget:

Hvorfor er det vigtigt at lytte mere til kroppens signaler, sansninger, følelser, grænser, energi og i det hele tage opdage kroppens intelligens?
Kan kroppen blive vores lærer og indre ekspert og guide os igennem livet med større nydelse, frihed, kreativitet og kærlighed?
Er det muligt, at kontakt med kroppens energi kan have en afgørende rolle i vores bevidstheds udvikling og være springbrættet til en tilstand af nærvær, en væren i nuet, hvor vi er fri fra sindets begrænsninger, fortidens smerte og fremtidens frygt?
Samfundets kropsidealer, hvor kroppen er blevet objektet i præstationens og produktivitetens tjeneste med fokus på ydre form og udseende på bekostning af sensualiteten, sanseligheden, intimiteten og kærligheden.

Jeg er spirituel kropsterapeut og bruger desuden lyd- og kropsimprovisationer som kunstnerisk udtryk.
Jeg er uddannet på Fysioterapeutskolen i København og har arbejdet med kropsterapi som psykiatrisk fysioterapeut i mange år. Gennem de sidste 18 år har jeg udforsket og fordybet mig i både de østlige og vestlige traditioner som fx: yoga, gi gong, meditation og mindfulness, forskellige ekspressive bevægelsesformer: butoh-dans, Leban-dans og “Sang, Dans og Slagsmål”. På den baggrund har jeg udviklet en unik fremgangsmåde med en bred og alsidig vifte af redskaber, hvor kreativiteten udforskes, stimuleres, og hvor krop, sind og ånd integreres.
Udover mine mange års erfaring, arbejder jeg ud fra min egen intuition, nærvær og indsigt, ud fra min egen forvandlingsproces.

Undervisning

torsdag, august 7th, 2014

Bevægelse indefra

I vores travle hverdag har vi brug for et åndehul, hvor vi kan komme i kontakt med vores krop, vænne blikket indad og mærke kroppens signaler, fornemmelser, sansninger og først og fremmest kroppens energi.

Det vil lære os at mærke, rumme, acceptere og give slip på sindets indhold og på den måde give os mere nærvær, kreativitet, skabe kontakt med os selv, og kroppen bliver en betydningsfuld vejleder en transformerende og healende faktor i vores liv.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i gruppens energi, og der vil lægges vægt på:

– fokus på kroppen og åndedrættet i stilheden, visualisering og lyd
– grounding-, centrerings-, åndedræts- og energiøvelser
– ekspressiv, legende og improviserende bevægelse
– forskellige former for tryk og berøring

Individuelle sessioner

mandag, august 4th, 2014

Den individuelle session henvender sig til alle, der gerne vil skabe bedre kontakt til deres krop og dem selv. Du kan bruge det, når du fx oplever at have stress, er i krise, oplever angst, depression, rastløshed, lavt selvværd eller blot ønsker at sætte gang i en mere nærværende tilværelse, fordre kreativitet og spirituel udvikling.

Den individuelle session vil altid tage udgangspunkt i din kropskontakt, uanset hvilket emne vi arbejder med. Det kan være et emne eller et tema, som du selv kommer med eller som overordnet kan handle om at mærke kroppens energi, forøge selvindsigt via kroppen og skabe grundlag for en dybere bevidsthedsudvikling.

Kropskontakt handler om at sanse, mærke, lytte til kroppens signaler og følelser og at være tilstede i kroppen, og dette er helt afgørende for vores nærvær, for en dybere kontakt med os selv og andre.

Du er unik og derfor har du brug for en unik og skræddersyret tilgang til din selvudviklingsproces. Den individuelle session begynder med en indledende samtale om de emner, der berører dig.
Allerede den første gang vil jeg guide dig ind i et sted inde i dig selv, hvor der er fred og ro, hvor der er tilstand af ren væren, en tilstand uden bekymringer, og hvor du finder tryghed og tillid inde i dig selv. Herfra forbinder du dig med kroppens energi, din indre kerne, og det er derfra du kan begynde at lytte til din krop og dig selv.

Vi vil herefter arbejde med en eller flere af følgende tiltag:

Fokus på kroppen i stilheden – Meditation og mindfulness, en meditativ tilgang, hvor du bliver bedre til at mærke åndedrættet, mærke kroppens sansninger, fornemmelser, oplevelser og især kroppens energi. At mærke kroppen i stilheden er en forudsætning for din kontakt med kroppen og dig selv.

Forskellige former for tryk og berøring – hjælper til at centrere opmærksomheden i kroppen, at frigøre åndedrættet, giver afspænding og fremmer en healende proces i kroppen.

Visualiseringsøvelser – fx farvevisualisering kan hjælpe til at mærke, rumme og acceptere følelser i kroppen på en meget nænsom måde.

Grounding-, centrering-, lyd-, energi- og åndedrætsøvelser – vil give dig mere stabilitet både fysisk og psykisk, mere energi, indre styrke, fokus og jordforbindelse.

Fri, spontan, ekspressiv og improviserende bevægelse – giver mulighed for at udtrykke forskellige stemninger, følelser, hjælper til at give slip på sindets begrænsninger og stimulerer de kreative, skabende processer og indre frihed.

Afslutningsvis evaluerer vi sessionen og lægger vægt på især din kropskontakt, nærvær og selvindsigt. Du kan også få nogle redskaber eller øvelser, du kan bruge i hverdagen.

Pris: 700kr. for en session af 90 min.

Workshops

mandag, august 4th, 2014

Transformerende workshop – bevæg dig selv indefra

En transformerende workshop, hvor du får mulighed for at blive ét med din krop og ét med dig selv.
Vi vil berøre emner som kroppens betydning i bevidsthedens og kreativitets udvikling og det at være nærværende. Vi vil forsøge at finde svar på spørgsmål som bl.a.:

– Hvordan kan vi udvikle os bevidsthedsmæssigt via vores krop?
– Hvordan kan vi være bevidste om os selv ved brug af vores krop?
– Hvorfor er det vigtigt at være i kontakt med kroppen?
– Hvordan kan vi transcendere sindet, stimulere kreativiteten og være fri via kroppen?

Workshoppen er oplevelsesorienteret – en blanding af dialog, meditation, forskellige former for tryk og berøring. Vi vil mærke og sanse kroppen, bevæge os intuitivt fra stilhed og meditation gennem forskellige grounding-, centrerings-, lyd-, åndedræts- og energiøvelser til mere fri, spontane og improviserende bevægelser.
Vi vil hengive os til kroppen, mærke og lytte til indre impulser og lade os bevæge inde fra, udtrykke, rumme og acceptere det, der er og få mere selvindsigt, nærvær og integrere krop, sind og ånd.

Den fri, spontane, ekspressive og improviserende bevægelse giver mulighed for indre transformation, at give slip på tilknytningen til tankerne og sindets indhold og ad den vej stimulere kreativitet, indre frihed og personlig frigørelse.