Undervisning

Bevægelse indefra

I vores travle hverdag har vi brug for et åndehul, hvor vi kan komme i kontakt med vores krop, vænne blikket indad og mærke kroppens signaler, fornemmelser, sansninger og først og fremmest kroppens energi.

Det vil lære os at mærke, rumme, acceptere og give slip på sindets indhold og på den måde give os mere nærvær, kreativitet, skabe kontakt med os selv, og kroppen bliver en betydningsfuld vejleder en transformerende og healende faktor i vores liv.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i gruppens energi, og der vil lægges vægt på:

– fokus på kroppen og åndedrættet i stilheden, visualisering og lyd
– grounding-, centrerings-, åndedræts- og energiøvelser
– ekspressiv, legende og improviserende bevægelse
– forskellige former for tryk og berøring

Leave a Reply