Kropsfilosofi

IMG_0311

Kroppen har en afgørende rolle i vores bevidsthedsudvikling. Tilstedeværelse og nærvær i kroppen er en forudsætning for, at vi kan udvikle os som mennesker og komme på et højre udviklingstrin i vores bevidsthed. Et bevidsthedstrin, hvor man er og handler ud fra indre energi, indre kraft som opfylder kroppen og alt omkring os.

Vi er energi, vi er bevidsthed og vores kontakt med kroppen er springebrættet til en tilstand af nærvær, væren i nuet, hvor vi er fri fra sindets begrænsninger, fortidens smerte og fremtidens frygt.

Trods den seksuelle frigørelse lever vi stadigvæk i en fjendtlig kropskultur, hvor vi er utilfredse med kroppen det meste af tiden. Vi retter, udglatter, fejlfinder, sulter, kontrollerer, skærer og pisker kroppen for at tilpasse den til nogle kropsidealer, som fokuserer på kroppens ydre form og udseende på bekostning af sensualiteten, sansligheden, nydelsen, intimiteten og kærligheden.
Kroppen er blevet objektet i præstationens og produktivitetens tjeneste, den skal både se godt ud, være slank og veltrænet, udstråle overskud for at kunne klare mere, for at give os identitet.

Jagten efter den perfekte krop overskygger oplevelsen og fornemmelsen af kroppen, kroppens signaler, sansninger og først og fremmest bevidstheden om og kontakt med kroppens energi.

Det har selvfølgelig sin baggrund og historie. Gennem tiderne blev kroppen fornægtet og gjort til skamme af religionen, dissekeret, målt og vejet af videnskaben, adskilt fra ånden og sindet.
Det har gjort os rodløse, ubevidste om, hvad vi rummer og indeholder, har adskilt os fra indre indsigt og visdom.

Der er heldigvis mange nye videnskabelige undersøgelser inden for kvantefysik og epigenetik, som peger i retning af, at alt er et energifelt, en bevidsthed, som gennemtrænger os selv, alt levende på jorden såvel som det fysiske stof. Vores tanker og følelser er også energi, der påvirker vores kropsceller, vores omgivelser på godt og ondt og viser, hvor meget krop, sind og ånd hænger sammen.

Stress og travlhed i hverdagen fjerner fokus fra det indre til det ydre, hvor vi skal planlægge, præstere og nå så meget som muligt på kort tid uden at lytte til kroppens signaler, uden at være tilstede i kroppen.

Kroppen har sit eget sprog og sin egen intelligens og kan fortælle os: hvordan vi har det, hvad der er bedst for os, hvad vi har brug for, hvad vi har lyst til, hvad for et valg vi skal træffe eller hvad for en vej vi skal gå.

Kroppen kan blive vores lærer og indre ekspert, som vil guide os gennem livet med større nydelse, frihed, kreativitet og accept.

Accepten og kærligheden til kroppen er vejen til accepten og kærligheden til os selv og andre.

Kære Krop!

Tak fordi jeg kan være inde i dig
Tak fordi jeg kan se gennem øjnene
Tak fordi jeg kan høre gennem ørerne
Tak fordi jeg kan smage gennem min mund
Tak fordi jeg kan dufte gennem næsen
Tak fordi jeg kan føle og mærke
Tak fordi jeg kan bevæge mig
Tak fordi jeg kan tale
Tak fordi jeg kan synge og danse
Tak fordi du er unik, som du er!

Kære krop, jeg elsker dig!

Leave a Reply