Min baggrundshistorie

I løbet af de sidste 15 år har jeg erfaret en dyb transformation efter en stærk naturoplevelse, hvor kroppen og naturen smeltede sammen under en spontan og fri bevægelse, og hvor det var bevægelsen inden fra der styrede mig og ikke omvendt. Jeg følte mig forbundet og en del af den større sammenhæng.

Jeg kunne mærke en kraftfuld vibration og energi i hele kroppen, og en usædvanlig tilstand af ro spredte sig i mit indre efterfølgende. Det var som om krop, sind og ånd kom i total balance og samhørighed med omgivelserne. Bekymringerne forsvandt, og jeg følte en stor tillid til mig selv og omverden.

Mit liv begyndte at forvandle sig. Hele min fortid rullede foran mine øjne, forskellige barndoms- og ungdomsepisoder på godt og ondt dukkede frem, jeg kunne mærke mange følelser, tanke- og adfærdsmønstrer i kroppen, som har styret mig siden dybt fra underbevidstheden.

Udover de personlige oplevelser var det som om en baglæns film om hele den polske nations historie og kultur, menneskehedens og kvindernes undertrykkelse, verdens og universets historie, det fælles ubevidste, som var dybt lagret i kroppen og sindet, kom i bevidsthedens lys.

Jeg begyndte at være bevidst om mig selv, sammenhængen mellem krop og psyke, og gav slip på tilknytningen til sindets indhold. Kroppen blev min vejleder, og der åbnede sig en ny dimension i mit liv, en dimension, hvor det indre kommunikerede med det ydre, intet var tilfældigt, men snarere et spejl for det ubevidste, som kunne komme op til overfladen og blev bevidstgjort.

Jeg kunne se igennem mine projektioner og har opdaget, at alt er energi, inklusiv mig selv, og at jeg er forbundet med alt omkring mig. Livet inde i mig og uden for mig var underlagt nogle universelle energilovmæssigheder, som styrer livet på jorden og hele universet.

I starten af processen havde jeg brug for at forstå, hvad det var sket. En stor del af mit liv var jeg ateistisk og naturvidenskabelig, uddannet på Idrætsakademiet i Warszawa og Fysioterapeutskolen i København, så den slags uforklarlige oplevelser vakte enorm nysgerrighed mod en ny uopdaget verden, hvor kroppens energi blev omdrejningspunktet.

Den fri, spontane og ekspressive bevægelse blev mit vigtigste redskab til indre transformation og personlig frigørelse. På min vej har jeg mødt mange lærere og kunstnere som fx: Martin Spang Olsen, Kitt Johnson, Anita Saij samt spirituelle lærere: Eckhart Tolle, Richard Moss m.fl. De har inspireret og støttet mig i min proces, hvilket jeg er dybt taknemlig for den dag i dag.

Den forvandlende proces havde også afsmittende effekt på min hverdag, mine relationer, mit arbejde med kropsterapi som psykiatrisk fysioterapeut og udvikling af min kreativitet. Det var ikke så meget, hvad jeg gjorde, der havde den største betydning, men mit nærvær var afgørende for alle handlinger.

I starten af 2014 kunne jeg mærke en kraftfuld energi i kroppen, som manifesterede sig gennem mine hænder, min mund og gennem hele kroppen. Jeg blev ét med kroppen, ét med mig selv, og en indre følelse af lykke blev en permanent tilstand, en tilstand, som ikke var afhængig af noget eller nogen udfra.

Jeg blev klar over, at jeg havde et dybtfølt ønske om videreformidling af mine erfaringer og nærværet og at være inspiration for andre, dybt fra min krop og dybt fra mit hjerte.

Leave a Reply