Workshops

Transformerende workshop – bevæg dig selv indefra

En transformerende workshop, hvor du får mulighed for at blive ét med din krop og ét med dig selv.
Vi vil berøre emner som kroppens betydning i bevidsthedens og kreativitets udvikling og det at være nærværende. Vi vil forsøge at finde svar på spørgsmål som bl.a.:

– Hvordan kan vi udvikle os bevidsthedsmæssigt via vores krop?
– Hvordan kan vi være bevidste om os selv ved brug af vores krop?
– Hvorfor er det vigtigt at være i kontakt med kroppen?
– Hvordan kan vi transcendere sindet, stimulere kreativiteten og være fri via kroppen?

Workshoppen er oplevelsesorienteret – en blanding af dialog, meditation, forskellige former for tryk og berøring. Vi vil mærke og sanse kroppen, bevæge os intuitivt fra stilhed og meditation gennem forskellige grounding-, centrerings-, lyd-, åndedræts- og energiøvelser til mere fri, spontane og improviserende bevægelser.
Vi vil hengive os til kroppen, mærke og lytte til indre impulser og lade os bevæge inde fra, udtrykke, rumme og acceptere det, der er og få mere selvindsigt, nærvær og integrere krop, sind og ånd.

Den fri, spontane, ekspressive og improviserende bevægelse giver mulighed for indre transformation, at give slip på tilknytningen til tankerne og sindets indhold og ad den vej stimulere kreativitet, indre frihed og personlig frigørelse.

Leave a Reply