Individuelle sessioner

Den individuelle session henvender sig til alle, der gerne vil skabe bedre kontakt til deres krop og dem selv. Du kan bruge det, når du fx oplever at have stress, er i krise, oplever angst, depression, rastløshed, lavt selvværd eller blot ønsker at sætte gang i en mere nærværende tilværelse, fordre kreativitet og spirituel udvikling.

Den individuelle session vil altid tage udgangspunkt i din kropskontakt, uanset hvilket emne vi arbejder med. Det kan være et emne eller et tema, som du selv kommer med eller som overordnet kan handle om at mærke kroppens energi, forøge selvindsigt via kroppen og skabe grundlag for en dybere bevidsthedsudvikling.

Kropskontakt handler om at sanse, mærke, lytte til kroppens signaler og følelser og at være tilstede i kroppen, og dette er helt afgørende for vores nærvær, for en dybere kontakt med os selv og andre.

Du er unik og derfor har du brug for en unik og skræddersyret tilgang til din selvudviklingsproces. Den individuelle session begynder med en indledende samtale om de emner, der berører dig.
Allerede den første gang vil jeg guide dig ind i et sted inde i dig selv, hvor der er fred og ro, hvor der er tilstand af ren væren, en tilstand uden bekymringer, og hvor du finder tryghed og tillid inde i dig selv. Herfra forbinder du dig med kroppens energi, din indre kerne, og det er derfra du kan begynde at lytte til din krop og dig selv.

Vi vil herefter arbejde med en eller flere af følgende tiltag:

Fokus på kroppen i stilheden – Meditation og mindfulness, en meditativ tilgang, hvor du bliver bedre til at mærke åndedrættet, mærke kroppens sansninger, fornemmelser, oplevelser og især kroppens energi. At mærke kroppen i stilheden er en forudsætning for din kontakt med kroppen og dig selv.

Forskellige former for tryk og berøring – hjælper til at centrere opmærksomheden i kroppen, at frigøre åndedrættet, giver afspænding og fremmer en healende proces i kroppen.

Visualiseringsøvelser – fx farvevisualisering kan hjælpe til at mærke, rumme og acceptere følelser i kroppen på en meget nænsom måde.

Grounding-, centrering-, lyd-, energi- og åndedrætsøvelser – vil give dig mere stabilitet både fysisk og psykisk, mere energi, indre styrke, fokus og jordforbindelse.

Fri, spontan, ekspressiv og improviserende bevægelse – giver mulighed for at udtrykke forskellige stemninger, følelser, hjælper til at give slip på sindets begrænsninger og stimulerer de kreative, skabende processer og indre frihed.

Afslutningsvis evaluerer vi sessionen og lægger vægt på især din kropskontakt, nærvær og selvindsigt. Du kan også få nogle redskaber eller øvelser, du kan bruge i hverdagen.

Pris: 700kr. for en session af 90 min.

Leave a Reply